Steyn van Ronge, leader of the AWB (Afrikaner Weerstands Beweging).

Steyn van Ronge, leader of the AWB (Afrikaner Weerstands Beweging).

Ek het met Steyn Van Ronge, leier van die Afrikaner Weerstands Beweging, op sy plaas gaan gesels. Ons het gepraat oor die strewe van die AWB vir ‘n Christelike Afrikaner-Boere volkstaat.

“Ja en dit is nogsteeds die strewe van die AWB en baie ander organisasies om te se dat ons grond is onregmatig van ons afgeneem. Gee dan net vir ons ‘n gedeelte van die land terug waar ons onsself kan regeer deur ons eie mense, met ons eie taal, ons eie kultuur, met ons eie etos gebasseer op die norme van Christelike waardes.”

“My voorouers het hierdie grond gekoop. Hulle het dit by niemand gekry nie. Niemand het die helfte van sy grond wegegee sodat hulle kon besit wat hulle gehad het nie. Hoekom moet ek vandag die helfte van myne weggee? Hoekom kan die beginsel van gewillge koper gewillige verkoper nie gestand gedoen word nie? 5km hier van my af is die voormalige Transkei en net aan die agterkant van hierdie berg is Lesotho waar daar nog nooit wit heerskappy was nie. Behalwe toe hulle ‘n tuisland was kan mens se daar is oorhoofs Nationaal was daar ‘n wit regering gewees. Maar intern beheer hulle nog altyd hulle eie sake. Hoekom is daar nie komersiele boere in Transkei nie? Hoekom is daar nie komersiele boere in Lesotho nie? Want hulle kan nie boer nie. Hulle is bestaansboere. Hy kan niks anders wees nie. Hy is dit. Hy wil twee koeie he en hy wil vyf skape he en hy wil net ‘n hektar ploeg. Hy is tevrede daarmee. Hy wil nie met 200 beeste of 2000 skape boer nie. Hy wil nie drie en vier of vyfhonderd hektar mielies plant nie. Hy het nie die vermoe om dit te kan doen nie.”